Η Infoeuro Insurance είναι εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης κατάλληλα και πλήρως αδειοδοτημένη για να διενεργεί ασφαλιστικές εργασίες. Δημιουργήθηκε το 2011 και τα στελέχη της έχουν μακρόχρονη εμπειρία δεκαετιών στον κλάδο των ασφαλίσεων.

Σκοπός μας είναι η παροχή ολιστικών και ολοκληρωμένων λύσεων εκτίμησης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Για να το πετύχουμε αυτό θεωρούμε ότι κάθε επιχείρηση αποτελεί ξεχωριστό ζωντανό οργανισμό και οι ανάγκες της διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη επιχειρήση. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία και τεχνικές, αναλύουμε και εξατομικεύουμε τις ανάγκες ασφάλισης κάθε επιχείρησης προτείνοντας έτσι συγκεκριμένες καλύψεις που ελαχιστοποιούν ή/και διαγράφουν τις συνέπειες κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου.

Στόχος μας είναι μέσα από τη σωστή διαδικασία ασφάλισης να δώσουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, τους χωρίς να ανησυχούν για την εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης εάν και εφόσον επέλθει ένα δυσάρεστο και επιζήμιο γεγονός.

Γιατί εμάς; Η Infoeuro Insurance διαθέτει 2 πολύ σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά. Βασίζει τις εργασίες της σε επιστημονικά δεδομένα διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων χρησιμοποιώντας καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων. Μέσα από αυτά μπορούμε και χαρτογραφούμε τους ασφαλίσιμους κινδύνους εντοπίζοντας ποιοί από αυτούς είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι δεν δεσμευόμαστε αποκλειστικά με καμία ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό οι οποίες μας επιτρέπουν, ανάλογα με τον κίνδυνο, να προτείνουμε το πιο κατάλληλο, ανά περίπτωση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά, ανεξάρτητα απο το ποιά εταιρεία το προσφέρει.

Όραμα μας είναι να καταστήσουμε την Infoeuro Insurance  ένα κορυφαίο και αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση, όσο μικρή ή και μεγάλη είναι.

Business Risk Management Architectures

Certified BRMA Consultants

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ image
Η Infoeuro Insurance δημιουργήθηκε εξ αρχής με στόχο να παρέχει κάτι καινούργιο στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον (στην Κύπρο λειτουργούν πέραν των 30 ασφαλιστικών εταιρειών και υπάρχουν πέραν των 600 αδειούχων ασφαλιστικών συμβούλων) έθεσε εξ αρχής τις κατευθύνσεις στις οποίες θα δραστηριοποιείτο.
Η έννοια των ολιστικών υπηρεσιών δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και διαδεδομένη στον κλάδο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων στην Κύπρο. Η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα έπρεπε να είναι το τελευταίο βήμα σε μια διαδικασία ασφάλισης, συνήθως έρχεται πρώτη, σε μια διαδικασία που δεν περιλαμβάνει κάτι άλλο.
Μια ολοκληρωμένη διαδικασία ασφάλισης μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 • Εκτίμηση Ασφαλίσιμων Κινδύνων
 • Καθορισμό παραμέτρων ασφάλισης
 • Έρευνα και Αξιολόγηση Αγοράς
 • Ασφάλιση
 • Ετήσια Ανανθεώρηση
Στην Infoeuro Insurance εφαρμόζουμε αυτή τη διαδικασία τόσο συνολικά όσο και μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Βασιζόμενοι πάνω στην εμπειρογνωμοσύνη, τη συνεχή κατάρτιση και την παρακολούθηση των εγχώριων αλλά και διεθνών δεδομένων στην ασφαλιστική αγορά και υποστηριζένοι από τεχνολογία αιχμής τόσο στην ανάλυση των κινδύνων όσο και στη διαχείριση του πελατολογίου μας διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Για τους πιο κάτω λόγους λοιπόν μπορει μια επιχείρηση να επιλέξει την Infoeuro Insurance για κάλυψη των ασφαλιστικών της αναγκών:
 1. Εμπειρογνομωμοσύνη βασιζόμενη σε συνεχή κατάρτιση τριτοβάθμιας, επαγγελματικής και δια βίου εκπαίδευσης.
 2. Χρήση τεχνολογίας αιχμής με βραβευμένα καινοτόμα λογισμικά.
 3. Ανάλυση αναγκών πριν την ασφάλιση
 4. Συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους
 5. Διαχείριση απαιτήσεων
 6. Ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί πράκτορες.
 7. Συνεργασία  με πλειάδα ασφαλιστικών εταιρειών τόσο σε Κύπρο όσο και στο εξωτερικό εφόσον απαιτείται.

Ο αναγκαίος ρόλος που διαδραματίζει ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η σημασία του στην ομαλή συνέχιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων καθιστά απαραίτητη την προστασία του και μέσω της ασφάλισης.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών στις επιχειρήσεις είναι μια μορφή ασφάλειας που προορίζεται να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας απρόβλεπτης διακοπής στις λειτουργίες τους.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Ένα τυπικό δικηγορικό γραφείο διατηρεί πολλούς τύπους δεδομένων και πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβανομένων: - Προσωπικά στοιχεία πελατών - Νομικά έγγραφα

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Ассигнование рисков интернета: защита от угроз цифрового мира В мире технологий и интернета кибератаки представляют собой растущую угрозу для бизнеса и частных лиц.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Cyber Risk Insurance: Protection from the Threats of the Digital World In the world of technology and the internet, cyber-attacks are becoming an increasing threat to businesses and individuals

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Στον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου, οι κυβερνοεπιθέσεις (Cyber Attacks) αποτελούν μία αυξανόμενη απειλή για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Η ασφάλιση των κινδύνων του διαδικτύου (Cyber Risk) αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την προστασία από τις δυσάρεστες συνέπειες των ψηφιακών απειλών.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι ένας από τους πιο κοινούς και πιο πιθανούς κινδύνους σχεδόν για κάθε επιχείρηση. Στην Infoeuro Insurance κατέχουμε τόσο την τεχνολογία όσο και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να εκτιμούμε τεκμηριωμένα τις πιθανότητες έλευσης κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Με τον όρο «Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων» εννοούμε τη διαδικασία εκτίμησης, ποσοτικοποίησης και προτεραιοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και είναι δυνατό αυτοί οι κίνδυνοι να ασφαλιστούν. Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων προσφέρει στην επιχείρηση την καθαρή εικόνα ως προς το ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η κλοπή είναι ένας πολύ κοινός κίνδυνος που δυστυχώς συναντάται καθημερινά.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η εκτίμηση και διαχείριση ασφαλίσιμων κινδύνων είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις εργασίες της, έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικούς κινδύνους τόσο στο είδος όσο και στο μέγεθος

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών είναι ίσως από τις σημαντικότερες ασφαλίσεις για μια επιχείρηση.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Το κάθε προϊόν για να αποκτήσει την πραγματική του αξία θα πρέπει να μεταφερθεί άθικτο στον πελάτη.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια
 • Le Corbusier 24, Λεμεσός, Κύπρος
 • 3075