Η Infoeuro Insurance είναι εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης κατάλληλα και πλήρως αδειοδοτημένη για να διενεργεί ασφαλιστικές εργασίες. Δημιουργήθηκε το 2011 και τα στελέχη της έχουν μακρόχρονη εμπειρία δεκαετιών στον κλάδο των ασφαλίσεων.

Σκοπός μας είναι η παροχή ολιστικών και ολοκληρωμένων λύσεων εκτίμησης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Για να το πετύχουμε αυτό θεωρούμε ότι κάθε επιχείρηση αποτελεί ξεχωριστό ζωντανό οργανισμό και οι ανάγκες της διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη επιχειρήση. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία και τεχνικές, αναλύουμε και εξατομικεύουμε τις ανάγκες ασφάλισης κάθε επιχείρησης προτείνοντας έτσι συγκεκριμένες καλύψεις που ελαχιστοποιούν ή/και διαγράφουν τις συνέπειες κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου.

Στόχος μας είναι μέσα από τη σωστή διαδικασία ασφάλισης να δώσουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, τους χωρίς να ανησυχούν για την εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης εάν και εφόσον επέλθει ένα δυσάρεστο και επιζήμιο γεγονός.

Γιατί εμάς; Η Infoeuro Insurance διαθέτει 2 πολύ σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά. Βασίζει τις εργασίες της σε επιστημονικά δεδομένα διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων χρησιμοποιώντας καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων. Μέσα από αυτά μπορούμε και χαρτογραφούμε τους ασφαλίσιμους κινδύνους εντοπίζοντας ποιοί από αυτούς είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι δεν δεσμευόμαστε αποκλειστικά με καμία ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό οι οποίες μας επιτρέπουν, ανάλογα με τον κίνδυνο, να προτείνουμε το πιο κατάλληλο, ανά περίπτωση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά, ανεξάρτητα απο το ποιά εταιρεία το προσφέρει.

Όραμα μας είναι να καταστήσουμε την Infoeuro Insurance  ένα κορυφαίο και αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε επιχείρηση, όσο μικρή ή και μεγάλη είναι.