Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι ένας από τους πιο κοινούς και πιο πιθανούς κινδύνους σχεδόν για κάθε επιχείρηση. Στην Infoeuro Insurance κατέχουμε τόσο την τεχνολογία όσο και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να εκτιμούμε τεκμηριωμένα τις πιθανότητες έλευσης κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Με τον όρο «Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων» εννοούμε τη διαδικασία εκτίμησης, ποσοτικοποίησης και προτεραιοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και είναι δυνατό αυτοί οι κίνδυνοι να ασφαλιστούν. Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων προσφέρει στην επιχείρηση την καθαρή εικόνα ως προς το ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η κλοπή είναι ένας πολύ κοινός κίνδυνος που δυστυχώς συναντάται καθημερινά.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η εκτίμηση και διαχείριση ασφαλίσιμων κινδύνων είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις εργασίες της, έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικούς κινδύνους τόσο στο είδος όσο και στο μέγεθος

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών είναι ίσως από τις σημαντικότερες ασφαλίσεις για μια επιχείρηση.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Το κάθε προϊόν για να αποκτήσει την πραγματική του αξία θα πρέπει να μεταφερθεί άθικτο στον πελάτη.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια