Ο αναγκαίος ρόλος που διαδραματίζει ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η σημασία του στην ομαλή συνέχιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων καθιστά απαραίτητη την προστασία του και μέσω της ασφάλισης.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών στις επιχειρήσεις είναι μια μορφή ασφάλειας που προορίζεται να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας απρόβλεπτης διακοπής στις λειτουργίες τους.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Ένα τυπικό δικηγορικό γραφείο διατηρεί πολλούς τύπους δεδομένων και πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβανομένων: - Προσωπικά στοιχεία πελατών - Νομικά έγγραφα

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Ассигнование рисков интернета: защита от угроз цифрового мира В мире технологий и интернета кибератаки представляют собой растущую угрозу для бизнеса и частных лиц.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Cyber Risk Insurance: Protection from the Threats of the Digital World In the world of technology and the internet, cyber-attacks are becoming an increasing threat to businesses and individuals

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Στον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου, οι κυβερνοεπιθέσεις (Cyber Attacks) αποτελούν μία αυξανόμενη απειλή για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Η ασφάλιση των κινδύνων του διαδικτύου (Cyber Risk) αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την προστασία από τις δυσάρεστες συνέπειες των ψηφιακών απειλών.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι ένας από τους πιο κοινούς και πιο πιθανούς κινδύνους σχεδόν για κάθε επιχείρηση. Στην Infoeuro Insurance κατέχουμε τόσο την τεχνολογία όσο και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να εκτιμούμε τεκμηριωμένα τις πιθανότητες έλευσης κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Με τον όρο «Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων» εννοούμε τη διαδικασία εκτίμησης, ποσοτικοποίησης και προτεραιοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και είναι δυνατό αυτοί οι κίνδυνοι να ασφαλιστούν. Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων προσφέρει στην επιχείρηση την καθαρή εικόνα ως προς το ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η κλοπή είναι ένας πολύ κοινός κίνδυνος που δυστυχώς συναντάται καθημερινά.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η εκτίμηση και διαχείριση ασφαλίσιμων κινδύνων είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις εργασίες της, έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικούς κινδύνους τόσο στο είδος όσο και στο μέγεθος

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Η ασφάλιση διακοπής εργασιών είναι ίσως από τις σημαντικότερες ασφαλίσεις για μια επιχείρηση.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια

Το κάθε προϊόν για να αποκτήσει την πραγματική του αξία θα πρέπει να μεταφερθεί άθικτο στον πελάτη.

Διαβάστε Περισσότερα  
0 Σχόλια