18 Feb
18Feb

Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι ένας από τους πιο κοινούς και πιο πιθανούς κινδύνους σχεδόν για κάθε επιχείρηση. Εφόσον επέλθει, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε μια επιχείρηση όπως ζημιές σε κτίρια, στον εξοπλισμό, να καταστρέψει τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο χώρο, ενώ στο χειρότερο σενάριο να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Ταυτόχρονα είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα έχει συνέπειες στη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.


Είναι δεδομένο ότι στο χώρο που προκαλείται πυρκαγιά θα προκληθούν ζημιές στην υλικοτεχνική υποδομή. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έπιπλα, μηχανήματα, οχήματα, ράφια αποθήκευσης, διακοσμήσεις και διάφορα άλλα, εφόσον έρθουν σε επαφή με τη φωτιά θα υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες, οι οποίες θα τα καταστήσουν ακατάλληλα για χρήση. Τα κτίρια στα οποία θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά θα υποστούν και αυτά ζημιές. Εάν είναι κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά ή γενικά από υλικά που καίγονται (γυψοσανίδες, ξύλο, panel πολυουρεθάνης κ.α.) θεωρείται ότι η ζημιά που θα υποστούν θα τα καταστρέψει και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν το κτίριο είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό τότε θα πρέπει να ελεγχθεί για τη στατικότητά του και εάν αυτή έχει επηρεαστεί. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η καταστροφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Εάν τώρα το κτίριο δεν καεί είναι πολύ πιθανή η πρόκληση σημαντικών ζημιών από τη θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί κοντά του και από τον καπνό που θα παράξει η πυρκαγιά. Μια άλλη σοβαρή πιθανότητα είναι η πρόκληση σωματικών τραυματισμών ή ακόμα και θανάτου σε πρόσωπα τα οποία πιθανό να εγκλωβιστούν. Αυτοί μπορεί να είναι εργοδοτούμενοι της επιχείρησης ή τρίτοι. Τέλος η τελευταία πιθανή ζημιά που μπορεί να προκληθεί είναι η μετάδοση της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια όπου μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια ροή ζημιών που περιγράφεται πιο πάνω.


Μια πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες. Ανθρώπινος παράγοντας, κακή συντήρηση εξοπλισμού, διαρροή καυσίμων, βραχυκύκλωμα, κακοτεχνία, ψηλές θερμοκρασίες που προκαλούνται από διάφορες αιτίες είναι μόνο μερικές από αυτές. Τι αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης μιας πυρκαγιάς σε μια επιχείρηση και πως μπορεί να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος; Ο πρώτος παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σε μια επιχείρηση είναι το είδος των εργασιών της. Η παραγωγή ή/και η χρησιμοποίηση εύφλεκτων υλικών και προϊόντων είναι λογικό να αυξάνει την επικινδυνότητα. Η γεωγραφική τοποθέτηση των εγκαταστάσεων είναι ακόμη ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει, ενώ αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει και η ηλικία των κτιριακών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αλλά και η μεγάλη απόστασή τους από πυροσβεστικούς σταθμούς. Μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μιας πυρκαγιάς ή το εύρος της ζημιάς της λειτουργώντας προληπτικά αλλά και κατασταλτικά. Η σωστή συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής, η εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης καπνού και συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς, η χρήση βραδύκαυστών υλικών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η πραγματοποίηση συχνών ασκήσεων του προσωπικού για πυρκαγιά είναι μερικές μόνο από τις ενέργειες που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο.


Ποιο είναι όμως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά σε μια επιχείρηση; Η διακοπή εργασιών. Μια πυρκαγιά σχεδόν ποτέ δεν έρχεται μόνη της. Οι συνέπειες που την ακολουθούν μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορέσει να επαναλειτουργήσει ποτέ. Μια παραγωγική επιχείρηση, για παράδειγμα, που έχει πληγεί από πυρκαγιά είναι πολύ πιθανό να διακόψει τη διαδικασία παραγωγής. Ο χρόνος που απαιτείται για να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία μπορεί να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τους 12 μήνες. Ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες αυτού του διαστήματος; Το προσωπικό θα απολυθεί ή θα συνεχίσει να πληρώνεται; Ποιο είναι το κόστος του να συνεχίσει να πληρώνεται και ποιο το κόστος να απολυθεί; Το μερίδιο αγοράς που θα χαθεί πώς θα ανακτηθεί; Τα κέρδη τα οποία προϋπολογίστηκαν στην αρχή της χρονιάς θα χαθούν. Πώς θα μπορέσει η επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις πληρωμές εξόδων οι οποίες δεν μπορούν να διακοπούν λόγο διακοπής εργασιών; Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι δόσεις δανείων, πληρωμές φόρων, πληρωμές προμηθευτών, εγγυητικές κ.α.


Η ασφάλιση πυρός επιχειρήσεων δεν πρέπει να γίνεται μόνο για την κάλυψη παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Δεν πρέπει να ασφαλίζονται μόνο τα κτίρια, τα εμπορεύματα και ο εξοπλισμός. Μια ολοκληρωμένη ασφάλιση πυρός επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις συνεπακόλουθες ζημιές που μπορεί να προκληθούν από μια πυρκαγιά και πως αυτές οι συνεπακόλουθες ζημιές επηρεάζουν τη λειτουργία και τη κερδοφορία της επιχείρησης. Η κάθε επιχείρηση είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός και οι ανάγκες της δεν σημαίνει ότι είναι ίδιες με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Δύο φαινομενικά ίδιες επιχειρήσεις, με ίδιες δραστηριότητες, ίδια μεγέθη, ίδιο κύκλο εργασιών ίδιο προσωπικό, ίδια κερδοφορία είναι πολύ πιθανό να έχουν διαφορετικές ανάγκες. Μπορεί η μια να έχει δημιουργηθεί με δάνεια που αποπληρώνονται βάση των δραστηριοτήτων της και της ροής μετρητών και η άλλη να έχει ίδιες πηγές χρηματοδότησης. Ποια είναι πιο ευάλωτη σε μια πυρκαγιά και έχει μεγαλύτερη ανάγκη σωστής ασφάλισης; Σαφέστατα αυτή που είναι βασισμένη σε δάνεια. Η ασφάλιση πυρός μιας επιχείρησης είναι μια από τις πιο σωστές επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας. Μεταβιβάζοντας τον κίνδυνο σε κάποιον τρίτο έναντι ενός μικρού τιμήματος, ένας επιχειρηματίας απελευθερώνει δυνάμεις οι οποίες είναι πολύτιμες για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Φροντίζει από προηγουμένως να έχει τα αναγκαία κεφάλαια για να επανέλθει πλήρως σε λειτουργική κατάσταση εφόσον και αν προκύψει ο κίνδυνος. Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένας επιχειρηματίας πριν προχωρήσει σε ασφάλιση πυρός; Πριν ο επιχειρηματίας αναζητήσει προσφορές ασφάλισης από την αγορά, θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για τα δεδομένα τόσο της επιχείρησης του όσο και των πιθανών ζημιών που μπορεί να προκληθούν από μια πυρκαγιά. Θα πρέπει, μέσα από τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας και εμπειρογνωμοσύνης, να εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο και να τον ποσοτικοποιήσει. Να γνωρίζει από προηγουμένως το μέγεθος της πιθανής ζημιάς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, να γνωρίζει την πιθανότητα έλευσης του κινδύνου και να εκτιμήσει το περιθώριο αντίδρασης του σε περίπτωση που αυτός επέλθει. Γνωρίζοντας αυτά και έχοντας τεκμηριωμένα δεδομένα μπροστά του, τότε πολύ πιο εύκολα μπορεί να καθορίσει ο ίδιος ποιες είναι οι παράμετροι ασφάλισης που είναι αναγκαίες για την επιχείρηση του και να απευθυνθεί στην αγορά αναζητώντας αυτές τις παραμέτρους.


Στην Infoeuro Insurance κατέχουμε τόσο την τεχνολογία όσο και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να εκτιμούμε τεκμηριωμένα τις πιθανότητες έλευσης κάθε ασφαλίσιμου κινδύνου. 

Μπορούμε, μέσα από τη χρήση σύγχρονων καινοτόμων λογισμικών, να εκτιμούμε, να ποσοτικοποιούμε και να προτεραιοποιούμε κάθε ασφαλίσιμο κίνδυνο παρουσιάζοντας έτσι στον επιχειρηματία όλα τα αναγκαία δεδομένα που χρειάζεται για να επιλέξει το πιο κατάλληλο για αυτόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο της αγορά.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.