ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

Στη Κυπριακή αγορά σήμερα δραστηριοποιούνται πέραν των 30 ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι λογικό ένας επιχειρηματίας ή και ένας ιδιώτης όταν λάβει προσφορές ασφάλισης από διάφορες ασφαλιστικές να του δημιουργηθούν ερωτήματα και απορίες. Ο κάθε ασφαλιστικός σύμβουλος στα πλαίσια της στρατηγικής πωλήσεων που ακολουθεί, συνήθως υπερτονίζει τα θετικά στοιχεία του συμβολαίου που προωθεί χωρίς να δίνει την ίδια προσοχή στα μειονεκτήματα που πιθανό να έχει ένα συμβόλαιο.

Στα πλαίσια των εργασιών μας μπορούμε να ενεργήσουμε εκ μέρους και για λογαριασμό πελατών μας αξιολογώντας τις ασφαλιστικές επιλογές που υπάρχουν στην αγορά για αυτόν. Αναγνωρίζοντας αρχικά τις ασφαλιστικές του ανάγκες μπορούμε να απευθυνθούμε στην αγορά και να λάβουμε προσφορές ασφάλισης από οποιαδήποτε ασφαλιστική θεωρηθεί ότι παρέχει τις αναγκαίες καλύψεις για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Στη συνέχεια αναλύουμε τις προσφορές, τις καλύψεις, τα λεκτικά των συμβολαίων και επιστρέφουμε στον πελάτη μας προσφέροντας του μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς το τι του προσφέρει και κυρίως τι δεν του προσφέρει το κάθε συμβόλαιο.

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον κάθε επιχειρηματία, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειαζεται για να λάβει την πιο σωστή απόφαση ασφάλισης για την επιχείρηση του.