ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, είναι ένα ξεχωριστό κύτταρο της κοινωνίας και της αγοράς με διαφορετικές ανάγκες από οποιοδήποτε άλλο. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατάληλο για κάποιον δεν είναι απαραίτητα το καταλληλότερο για κάποιον άλλον. Με αυτό το δεδομένο ερευνούμε την αγορά, εντοπίζουμε το καταλληλότερο για κάθε περίπτωση ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Προσωπικές Ασφαλίσεις

  • Περιουσίας
  • Ζωής
  • Υγείας
  • Ατυχημάτων
  • Οχημάτων
  • Επενδυτικές