ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Κάθε επιχείρηση είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός της αγοράς με διαφορετικές ανάγκες από οποιοδήποτε άλλο. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατάληλο για μια επιχείρηση δεν είναι απαραίτητα το καταλληλότερο για κάποια άλλη. Με αυτό το δεδομένο ερευνούμε την αγορά, εντοπίζουμε το καταλληλότερο για κάθε περίπτωση ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

 • Πυρός Επιχειρήσεων
 • Κλοπής
 • Φυσικών καταστροφών
 • Διακοπής Εργασιών
 • Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Μεταφορών
 • Χρημάτων
 • Ευθύνης
 • Προϊόντων
 • Ανάκλησης Προϊόντων
 • Περιβαλλοντικές
 • Πιστώσεων/Εγγυήσεων
 • Κινδύνων Διαδικτύου
 • Θανάτου/Ανικανότητας Επιχειρηματία
 • Συνέχισης Εργασιών
 • Ανθρώπων Κλειδιών (Key Persons)
 • Απαγωγής και Λύτρων
 • Στόλου Οχημάτων